Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

4338 0064 390
Reposted fromryfik ryfik viakatalama katalama
4597 1b1d 390
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viakatalama katalama
6159 2f6c 390
Reposted fromwestwood westwood viahejhejter hejhejter
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaatramentovva atramentovva

June 05 2017

May 27 2017

Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
miała psychikę wrażliwą na najlżejsze muśnięcie losu
— o Volettcie Villas
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaamilamija amilamija

May 26 2017

5508 b1ff 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaasylopath asylopath

May 23 2017

Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaasylopath asylopath

''Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.''

Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaasylopath asylopath
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viaasylopath asylopath

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viatruustme truustme
7341 387b 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatruustme truustme

May 20 2017

4806 11a3 390
Reposted fromcasanovared casanovared viable ble
4644 df61 390
Reposted fromretaliate retaliate viable ble
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted fromprincipessa principessa viable ble
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl