Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viatruustme truustme
7341 387b 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatruustme truustme

May 20 2017

4806 11a3 390
Reposted fromcasanovared casanovared viable ble
4644 df61 390
Reposted fromretaliate retaliate viable ble
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viable ble
0043 560d 390
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viable ble

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viable ble
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viable ble
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaasylopath asylopath

May 17 2017

9586 bdb4 390
Reposted fromMuppet Muppet viaNotaSecondtowaste NotaSecondtowaste
9487 09e8 390
Reposted fromproof proof viaNotaSecondtowaste NotaSecondtowaste
7404 4876 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viapianistka pianistka
8135 dfdb 390

May 13 2017

Reposted from1911 1911 viaasylopath asylopath
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
Reposted fromoiv13 oiv13 viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl